Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България