bnp-2022-obshta

НАШИЯТ ОПИТ

Е ТВОЯТ УСПЕХ!

logo
бюро

И ДАНЪЧНИ ПРАВНИ УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНИ

logo-25

Сфери на дейност

  • Данъчно и осигурително право
  • Търговско и фирмено право
  • Митническо право
  • Процесуално представителство
  • Вещно право
  • Административно право
  • Финансово право
  • Трудово право

За кантората

Адвокатско дружество „Балкански и партньори” е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата и е самостоятелно юридическо лице със специален предмет на дейност. Основател и управляващ съдружник в дружеството е адв. Димитър Георгиев Балкански. Благодарение на дългогогишния му опит и участието му в редица срещи на ръководно и експертно ниво в редиците на данъчната администрация, дружеството е насочило своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси.

В този смисъл, основна сфера на дейност на дружеството е предоставяне на адвокатски услуги и консултации в областта на данъчното и осигурителното право, където клиентите могат да разчитат на професионални познания, умения и грижа за интересите на клиента. Дружеството е регистрирано в Софийската адвокатска колегия. […]

Екип

Димитър Балкански

Адвокат

Управляващ съдружник и ръководител на екипа


Ивайло Димитров

Адвокат

Съдружник и експерт по данъчен процес


Марина Гайдарска

Адвокат

Експерт по данъчен процес – събиране на вземания


Зорница Димитрова

Адвокат

Експерт по ЗДДФЛ и осигурителното законодателство


Истилян Симеонов

Адвокат

Експерт по международно данъчно облагане


Галина Георгиева

Адвокат

Данъчно право и данъчно-осигурителен процес


Димитрина Петрова

Адвокат

Експерт в данъчния процес


Димчо Дяков

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Ивайло Кондарев

Данъчен консултант

Експерт по Закона за ДДС


Диляна Каменова

Адвокат

Експерт по корпоративно подоходно облагане и СИДДО


Антон Андонов

Адвокат

Експерт гражданско и търговско право


Валентина Иванова

Адвокат

Експерт гражданско и търговско право


Георги Манолов

Адвокат

Правна помощ


Стефан Стефанов

Адвокат

Правна помощ


Цветелин Хубенов

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Златин Балкански

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Силва Лилова

Офис мениджър

Административно обслужване


Росен Алексиев

1964 г. - 2019 г.

Бивш сътрудник


За контакти

Телефони 02 981 97 72, 087 534 50 04 | Факс 02 988 43 41

Централен офис гр. София, ул. Георги С. Раковски 133,  ет. 1