bnp-2023-obshta

НАШИЯТ ОПИТ

Е ТВОЯТ УСПЕХ!

logo
бюро

И ДАНЪЧНИ ПРАВНИ УСЛУГИ

КОРПОРАТИВНИ

logo-25

Сфери на дейност

  • Данъчно и осигурително право
  • Търговско и фирмено право
  • Митническо право
  • Процесуално представителство
  • Вещно право
  • Административно право
  • Финансово право
  • Трудово право

За кантората

Адвокатско дружество „Балкански и партньори” е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата и е самостоятелно юридическо лице със специален предмет на дейност. Основател и управляващ съдружник в дружеството е адв. Димитър Георгиев Балкански. Благодарение на дългогогишния му опит и участието му в редица срещи на ръководно и експертно ниво в редиците на данъчната администрация, дружеството е насочило своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси.

В този смисъл, основна сфера на дейност на дружеството е предоставяне на адвокатски услуги и консултации в областта на данъчното и осигурителното право, където клиентите могат да разчитат на професионални познания, умения и грижа за интересите на клиента. Дружеството е регистрирано в Софийската адвокатска колегия. […]

Екип

Димитър Балкански

Адвокат

Управляващ съдружник и ръководител на екипа


Ивайло Димитров

Адвокат

Съдружник и експерт по данъчен процес


Марина Гайдарска

Адвокат

Експерт по данъчен процес – събиране на вземания


Зорница Димитрова

Адвокат

Експерт по ЗДДФЛ и осигурителното законодателство


Галина Георгиева

Адвокат

Данъчно право и данъчно-осигурителен процес


Димитрина Петрова

Адвокат

Експерт в данъчния процес


Димчо Дяков

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Ивайло Кондарев

Данъчен консултант

Експерт по Закона за ДДС


Антон Андонов

Адвокат

Експерт гражданско и търговско право


Валентина Иванова

Адвокат

Експерт гражданско и търговско право


Цветелин Хубенов

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Златин Балкански

Адвокатски сътрудник

Правна помощ на експертния екип


Силва Лилова

Офис мениджър

Административно обслужване


Росен Алексиев

1964 г. - 2019 г.

Бивш сътрудник


За контакти

Телефони 02 981 97 72, 087 534 50 04 | Факс 02 988 43 41

Централен офис гр. София, ул. Георги С. Раковски 133,  ет. 1