За кантората

Централен офис в България

1000 София,
ул. „Г. С. Раковски“ № 133, ет. 1

Телефони:
02 981 97 72; 087 534 50 04;

Факс:
02 988 43 41

E-mail:
office@bnp.bg

Езици за кореспонденция:
Български, Английски, Руски

Адвокатско дружество „Балкански и партньори” е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата и е самостоятелно юридическо лице със специален предмет на дейност. Основател и управляващ съдружник в дружеството е адв. Димитър Георгиев Балкански. Благодарение на дългогогишния му опит и участието му в редица срещи на ръководно и експертно ниво в редиците на данъчната администрация, дружеството е насочило своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси. В този смисъл, основна сфера на дейност на дружеството е предоставяне на адвокатски услуги и консултации в областта на данъчното и осигурителното право, където клиентите могат да разчитат на професионални познания, умения и грижа за интересите на клиента. Дружеството е регистрирано в Софийската адвокатска колегия. То обединява адвокати с над 10 годишен стаж в областта на данъчното и осигурителното, митническото, търговското и административното право, както и процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции, административни и други юрисдикции.

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ има изключителен опит в областта на данъчното и осигурителното право, свързан с обжалването на актове и действия на органите по приходите по административен и съдебен ред. Същото еспециализирано в оказване на данъчни и осигурителни консултации, както и  при участието в различни търговски сделки, сключване на съдебни или извънсъдебни споразумения, преобразуване на търговски дружества, изготвяне на правни анализи, данъчно планиране, преговори, изготвяне на договори, кореспонденция, заявления и жалби.

Дружеството предоставя корпоративни и данъчно правни услуги на клиенти с различни сфери на бизнес активност: недвижими имоти, туризъм, транспорт, строителство, производство и търговия, лека и преработвателна промишленост, селско стопанство и други.

Дружеството разполага с добре развите клонова мрежа от сътрудници и адвокати, разположени в градовете Варна, Русе, Пловдив, Бургас и В.Търново.