Необходимо ли е доставчикът да издаде фактура и да начисли ДДС в 5-дневен срок от получаването на сумата от 4200 лв.?